Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu biên soạn sách “Môi trường với cuộc sống của chúng ta” dành cho học sinh lớp 9

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 03/01/2013, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học biên soạn sách “Môi trường với cuộc sống của chúng ta” dành cho học sinh lớp 9, Mã số: B2009-37-62MT, do PGS.TS. Lê Vân Anh làm chủ nhiệm

Mục tiêu nghiên cứu:

     - Hỗ trợ học sinh về nội dung và phương pháp học tập trong quá trình thực hiện tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học và hoạt động giáo dục

     - Giúp học sinh thấy rõ hơn sự cần thiết của việc hiểu biết về môi trường, bảo vệ môi trường, tạo cho học sinh niềm vui trong học tập

     - Tạo cho học sinh tâm thế sẵn sang tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường và rèn luyện một số kỹ năng bảo vệ môi trường

 Kết quả nghiên cứu:

     - Đề tài đã phân tích được nhu cầu, sự cần thiết phải biên soạn sách tham khảo về môi trường, bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 9 THCS; đã phân tích các căn cứ xây dựng sách;  Xây dựng các nguyên tắc biên soạn sách tham khảo và xác định mục tiêu biên soạn sách tham khảo cho học sinh lớp 9 THCS

     - Rà soát chương trình giáo dục, sách giáo khoa, chương trình tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường của một số môn học để lựa chọn nội dung, mức độ tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường của học sinh lớp 9 THCS

     - Triển khai biên soạn sách theo 4 chủ đề về giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường phổ thông: Chủ đề 1: Môi trường sống của chúng ta; Chủ đề 2: Quan hệ giữa con người và môi trường; Chủ đề 3: Sự ô nhiễm và suy thoái môi trường; Chủ đề 4: Các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nội dung của các chủ đề này đan xen ngay trong mỗi bài viết của sách, hình thức trình bày của các bài dưới dạng bài đọc thêm với nhiều tranh ảnh, sơ đồ minh họa kèm các câu hỏi gợi ý nhằm kích thích trí tò mò, tìm hiểu thực tiễn của học sinh

     - Xây dựng, thiết kế sách tham khảo cho học sinh lớp 9 về giáo dục bảo vệ môi trường, bao gồm 10 bài, nội dung cụ thể: Bài 1. Đa dạng sinh học ở Việt Nam; Bài 2. Dân số và môi trường; Bài 3. Mưa axit; Bài 4. Biến đổi khí hậu; Bài 5. Kỹ năng sống bảo vệ môi trường; Bài 6. Vệ sinh an toàn thực phẩm; Bài 7. Các vùng đất ngập nước; Bài 8. Sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp; Bài 9. Thiên tai và sự cố môi trường; Bài 10. Con người, công dân sinh thái. Sách được thiết kế theo hướng tạo điều kiện tích cực hóa hoạt động của học sinh, với phương châm tạo điều kiện để người học chủ động, tích cực và gắn với thực tiễn cuộc sống thông qua các câu hỏi, gợi ý khai thác nội dung bài đọc và liên hệ thực tiễn địa phương, qua các bài đọc thêm kích thích tính ham hiểu biết của học sinh.

     - Qua lấy ý kiến các chuyên gia, giáo viên, học sinh. Bản thảo sách “Môi trường với cuộc sống của chúng ta” dành cho học sinh lớp 9 được đánh giá là có chất lượng, đảm bảo mục tiêu, đảm bảo tính sư phạm và tính khả thi, thiết thực phục vụ cho việc triển khai thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường và là sách tham khảo hữu ích cho giáo viên, học sinh và với những người quan tâm tới giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường THCS.