Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 01)

10/01/2023 14:57 GMT+7
Sáng ngày 10/1/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng số 03 kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022.


Hội đồng kiểm tra tiến độ đề tài
  
Hội đồng do Viện trưởng Lê Anh Vinh làm chủ tịch. Các thành viên hội đồng xác định đây là các đề tài đặt hàng, do đó ngoài đảm bảo thực hiện đầy đủ các sản phẩm đề tài mà còn phải bám sát các yêu cầu và nội dung đề tài đặt ra.
 
Trong buổi làm việc, các thành viên hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện 04 đề tài cấp Bộ:
 
- "Nghiên cứu những thách thức và vấn đề đặt ra đối với giáo viên khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018", mã số: V2022-VKG-05, do TS. Đặng Thị Thu Huệ làm chủ nhiệm
 
- "Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh cấp trung học cơ sở", mã số: V2022-VKG-06, do TS. Hà Thị Thúy làm chủ nhiệm.
 
- "Thư viện trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và yêu cầu chuyển đổi số", mã số: V2022-VKG-12, do ThS. Nguyễn Thanh Trịnh làm chủ nhiệm.
 
- "Hội nhập quốc tế về giáo dục phổ thông: Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực Châu Á và giải pháp cho Việt Nam", mã số: V2022-VKG-20 do ThS. Bùi Diệu Quỳnh làm chủ nhiệm.
 
Đánh giá chung, hội đồng khuyến nghị các đề tài cần đảm bảo tiến độ, chủ động thực hiện các sản phẩm và các thủ tục khác liên quan.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác