Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM”

27/12/2022 14:58 GMT+7
Ngày 27/12/2022, tại phòng họp B19, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM”, mã số B2021-VKG-07-MT, do ThS. Đỗ Đức Lân làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu đề tài
 
Buổi nghiệm thu diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Trần Huy Hoàng - Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng theo quyết định, đại biểu của các phòng chức năng và các thành viên của nhóm nghiên cứu.
 
Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ: Biên soạn tài liệu và thử nghiệm tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động STEM theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên và học sinh trung học cơ sở, tạo cơ hội hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững.
 
Rất nhiều nghiên cứu khẳng định rằng giáo dục môi trường và STEM thường đi liền với nhau, bởi vì giáo dục môi trường liên quan đến những nỗ lực có tổ chức trong việc dạy con người cách bảo vệ Trái Đất khỏi ô nhiễm có hại, sự nóng lên toàn cầu và nhiều lĩnh vực đa ngành khác. Những vấn đề này cần sự vào cuộc của giáo dục STEM trong tất cả các giai đoạn giáo dục. Giáo dục STEM không chỉ tăng cường nhận thức mà còn dạy cho học sinh biết bảo vệ hệ sinh thái, giảm thiểu những tác động đến môi trường, tăng cường những hành động thực tiễn trong gìn giữ và bảo vệ môi trường.
 
Nhóm nghiên cứu trình bày các sản phẩm của nhiệm vụ, bao gồm: Bộ tiêu chí xác định giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục STEM; Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường dành cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường hướng dẫn giáo viên thông qua hoạt động STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh trung học cơ sở.
 
Các sản phẩm của nhiệm vụ được đánh giá có mục tiêu rõ ràng, phương pháp và hình thức tổ chức độc đáo, sáng tạo, dễ hiểu, đạt được hiệu quả trên thực tế, vừa phát huy hiệu quả giảng dạy STEM, vừa góp phần hướng tới mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam