Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 03)

10/01/2023 15:21 GMT+7
Chiều ngày 10/01/2023, tại phòng họp B19, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 03).


Hội đồng kiểm tra tiến độ đề tài
  
Đề tài thứ nhất “Nghiên cứu trải nghiệm học tập của sinh viên đại học trong các biến động xã hội”, mã số B2022-VKG-10, do TS. Nguyễn Thị Hảo, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài: So sánh trải nghiệm học tập của sinh viên Việt Nam trong thay đổi bối cảnh xã hội để đề xuất giải pháp nhằm điều chỉnh các trải nghiệm học tập cho sinh viên Việt Nam trong những bối cảnh khác nhau.
 
Đề tài thứ hai “Nghiên cứu đề mô hình phát triển bền vững trường phổ thông dân tộc bán trú đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, mã số B2022-VKG-15, do TS. Trần Thị Yên, Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài: Đề xuất mô hình phát triển bền vững trường phổ thông dân tộc bán trú đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục .
 
Đề tài thứ ba “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho đáp ứng yêu cầu đổi mới”, mã số B2022-VKG-16 do ThS. Đào Thị Hồng Minh, Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài: Đánh giá thực trạng việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; đề xuất được các nội dung cơ bản về cơ chế quản lý quy định việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đổi mới.
 
Nhận xét chung với các đề tài, Hội đồng lưu ý các nhóm nghiên cứu cần đảm bảo đúng tiến độ thời gian thực hiện.
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác