Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Phan Thị Lan Anh

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Phan Thị Lan Anh, cán bộ Bộ Giáo dục và Ðào tạo

- Ðề tài: "Sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng tiền đọc, viết của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trường mầm non"
- Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục học
- Mã số :   62.14.01.01
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 19/08/2010
Ðịa điểm: Phòng C 53 (tầng 5),101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội
       Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đề tài tới dự.