Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Ngọc Miên, cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Ngọc Miên, cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

BẢO VỆ LUẬN ÁN


      Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Ngọc Miên, cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.
- Đề tài: Phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh tiểu học
- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục
- Mã số:    62 14 01 02
Thời gian
: 8 giờ 30 ngày 19/08/ 2014
Địa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),
                101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.