Thông tin luận án sau bảo vệ: “Quản lý chất lượng dạy học các trường trung học phổ thông công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng” của NCS Phạm Quốc Toản

16/01/2024 14:16 GMT+7
Thông tin luận án sau bảo vệ: “Quản lý chất lượng dạy học các trường trung học phổ thông công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

  Tên luận án: "Quản lý chất lượng dạy học các trường trung học phổ thông công lập Thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Khoá: 2018

Tên tác giả:                     Phạm Quốc Toản

Tên người hướng dẫn:      PGS TS Nguyễn Tiến Hùng

PGS TS Nguyễn Thị Yến Phương

Tên cơ sở đào tạo : Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tin khác