Thông tin luận án sau bảo vệ: "Định hướng giá trị nghề nghiệp của nữ học sinh Trung học phổ thông" của NCS Ngô Thanh Thủy

20/09/2023 10:24 GMT+7
Thông tin luận án sau bảo vệ: "Định hướng giá trị nghề nghiệp của nữ học sinh Trung học phổ thông"; Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9310401

Tên luận án: "Định hướng giá trị nghề nghiệp của nữ học sinh Trung học phổ thông”

Chuyên ngành: Tâm lý học

Mã số: 9310401

Khoá: 2018

Tên tác giả:                     Ngô Thanh Thủy

Tên người hướng dẫn:   PGS.TS. Phan Văn Nhân

                                        PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận

Tên cơ sở đào tạo : Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Tin khác