Thông tin về chương trình học bổng của Chính Phủ Hoa Kỳ dành cho công dân Việt Nam trong năm 2013

10/08/2017 16:55 GMT+7
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thông báo một số chương trình học bổng như sau: 1/ Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN) năm học 2014; 2/ Chương trình Học bổng VEF 2015; 3/ Chương trình học giả Fulbright Việt Nam 2014; 4/ Chương trình Trợ giảng Ngoại ngữ Fulbright (FLTA) Năm học 2014

1. Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN) năm học 2014

Mục tiêu của Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN là nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa con người với con người và tăng cường các mối liên kết giáo dục xoay quanh những vấn đề quan trọng tại Châu Á – Thái Bình Dương.

Chương trình này dành cho giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc tại các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam hoặc tại các nước thành viên ASEAN. Ứng viên được lựa chọn sẽ đến Mỹ để nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn trong thời gian 3-4 tháng về những vấn đề có liên quan đến và hữu ích cho các nước thành viên, và quan trọng đối với mối quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN. Dự kiến sẽ có 10 suất tài trợ được trao, mỗi suất dành cho một quốc gia thành viên của ASEAN. 

Ứng viên của Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2014 có thể nộp hồ sơ  để giảng dạy hoặc nghiên cứu về các lĩnh vực bổ trợ cho các sáng kiến ASEAN tại Hoa Kỳ bao gồm: Giáo dục, Kỹ thuật, Khoa học môi trường, Công nghệ thực phẩm, Địa lý, Địa chất học, Khoa học thông tin Báo chí, Luật, Khoa học đời sống, Quản lý các hệ thống thông tin, Nghiên cứu về bảo tang, Khoa học chính trị, Quản lý hành chính công, Y tế cộng đồng/toàn cầu, Nghiên cứu về tôn giáo, Công tác xã hội, Xã hội học, Thông kê, và Giảng dạy tiếng Anh/Ngôn ngữ ứng dụng. 
Điều kiện nộp hồ sơ:

·         Là công dân Việt Nam

·         Là giảng viên đại học, cán bộ các cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên  làm việc trong các viện nghiên cứu và các tổ chức tại Việt Nam

·         Thông thạo tiếng Anh

·         Hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2013
Link:  Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program 2014 

 
2. Chương trình Học bổng VEF 2015

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo Chương trình Học bổng cho niên khóa 2015. Về cấp học bổng cho chương trình học chuyên về nghiên cứu, lấy bằng tiến sĩ hoặc tiến sĩ khoa học hoặc thạc sĩ tại những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, cho các ngành KH cơ bản (khoa học tự nhiên, vật chất và môi trường), toán học, y tế (như y tế công cộng, dịch tễ học và miễn dịch học), kỹ thuật và công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin). Các ngành học bao gồm các ngành KH cơ bản như sinh học, hóa học và vật lý, cũng như KH nông nghiệp và khoa học máy tính. Ứng viên theo học các ngành về biến đổi khí hậu (khoa học môi trường) hoặc năng lượng hạt nhân sẽ được ưu tiên trong trường hợp những ứng viên này có các tiêu chuẩn đồng đều như các ứng viên khác.

VEF dự định sẽ cấp khoảng 40 suất học bổng cho các công dân Việt Nam theo học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ khai giảng vào mùa thu năm 2015.
Hạn nộp hồ sơ: VEF chỉ chấp nhận hồ sơ trực tuyến trên trang web: www.vef.gov từ 10 giờ 00 sáng ngày 10/12/2013 đến 10 giờ 00 sáng ngày 10/4/2014 (theo giờ Việt Nam). 

Link: VEF Fellowship Program for 2015

3.
Chương trình học giả Fulbright Việt Nam 2014

Chương trình Fulbright tại Việt Nam sẽ tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Việt Nam 2014. Chương trình Học giả Việt Nam (Vietnamese Scholar Program-VSP), một trong bốn thành phần truyền thống của Chương trình Fulbright tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường ĐH Hoa Kỳ trong khoảng từ ba tháng đến chín tháng.

VSP khuyến khích phụ nữ, người dân tộc thiểu số, và ứng viên thuộc mọi tỉnh-thành nộp đơn. VSP nhằm tuyển chọn những học giả xuất sắc căn cứ trên học vấn và chuyên môn, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới hay quan hệ.


Điều kiện nộp hồ sơ:

·         Có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ 

(hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)

·         Là công dân Việt Nam

·         Có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ
Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2013; Hồ  trực tuyến truy cập tại trang web: http://vietnam.usembassy.gov/fvsc.html,
Link: Fulbright Vietnamese Scholars Program 2014-2015