Thông báo Hội thảo Phát triển chương trình giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục tại Việt Nam và Lào

27/09/2022 10:26 GMT+7

 

THÔNG BÁO HỘI THẢO

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM VÀ LÀO

        Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Giáo dục Lào tổ chức Hội thảo "Phát triển chương trình giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục tại Việt Nam và Lào Hội thảo được tổ chức nhằm  tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục và các thầy, cô giáo, sinh viên ở cả Việt Nam, Lào trao đổi các ý tưởng và thảo luận về những kinh nghiệm và bài học trong việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cũng như về các giải pháp cần thực hiện để bảo đảm chất lượng giáo dục tại hai quốc gia, đồng thời thúc đẩy các hợp tác nghiên cứu mới.  Hội thảo được tổ chức với thời gian và địa điểm như sau:

o   Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00, thứ Tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022

o   Hình thức tổ chức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến

         Đại biểu quan tâm tham dự tại đường link: https://bit.ly/VNIES_RIES_Workshop2022. Để tìm hiểu thêm chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:

- Bà Trần Hồng Hà, Chuyên viên chính, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số điện thoại: 093 597 345.

- Ông Nguyễn Bá Tùng, Chuyên viên, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số điện thoại: 0397 395 218.

          Trân trọng cảm ơn./.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 
 Chuong_trinh_Hoi_thao_28.09.pdf
 

Tin khác