Thông báo Hội thảo “Giáo dục kỹ năng số trong nhà trường phổ thông Việt Nam”

15/08/2022 21:56 GMT+7

THÔNG BÁO

HỘI THẢO “GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐ TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM”

         Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) và Tập đoàn Meta tổ chức Hội thảo 02124; position: relative; top: 0.5pt;">“Giáo dục kỹ năng số trong nhà trường phổ thông Việt Namnhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục, các chuyên gia giáo dục tại Việt Nam và trên thế giới thảo luận về các vấn đề liên quan đến02124; position: relative; top: 0.5pt;"> kỹ năng số trong nhà trường phổ thông Việt Nam02124; position: relative; top: 0.5pt;">. Hội thảo được tổ chức với các thông tin như sau:

               ·      Thời gian: Từ 8h15 đến 12h00, thứ Sáu ngày 19 tháng 08 năm 2022
               ·       Hình thức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời Ông/Bà đăng ký để nhận đường link tham dự Hội thảo trực tuyến tại địa chỉ: qua đường link https://bit.ly/VNIES-Vietnet-2022. Thông tin chi tiết liên hệ bà Trần Thị Bích Ngân (ĐT:0987200179) hoặc ông Nguyễn Bá Tùng (ĐT:0397395218), Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Trân trọng.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 
 
 
 
 

Tin khác