Thông báo Hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản cho trẻ em ngoài nhà trường thông qua các chương trình học tập linh hoạt tại Việt Nam”

08/09/2022 14:20 GMT+7

THÔNG BÁO

HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN GIÁO DỤC CƠ BẢN CHO TRẺ EM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG THÔNG QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP LINH HOẠT TẠI VIỆT NAM

        Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự Hội thảo tổng kết Dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản cho trẻ em ngoài nhà trường thông qua các chương trình học tập linh hoạt tại Việt Nam. Hội thảo được Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nhằm (i) tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục, các chuyên gia giáo dục tại Việt Nam và trong khu vực thảo luận về các vấn đề liên quan đến giáo dục cho trẻ em ngoài nhà trường; (ii) tổng kết Dự án đã được triển khai tại một số tỉnh của Việt Nam. Thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:

  • Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00, thứ Sáu, ngày 16 tháng 09 năm 2022
  • Hình thức: kết hợp trực tiếp và trực tuyến
  Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời Ông/Bà tham dự Hội thảo trực tuyến tại đường link: https://bit.ly/VNIES_GNI_2022Thông tin chi tiết liên bà Nguyễn Thị Chi (ĐT:0982385580) hoặc ông Nguyễn Bá Tùng (ĐT:0397395218), Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
 
         Trân trọng. 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 
 GNI_chuong_trinh_hoi_thao_16.09.pdf
 
 

Tin khác