Thông báo hội thảo khoa học Thực trạng nghiên cứu về khoa học giáo dục việt nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng nghiên cứu giai đoạn 2021 - 2030

29/07/2022 16:08 GMT+7

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC

THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU VỀ KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

 

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 04 tháng 6 năm 2022 giao cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo "Thực trạng nghiên cứu về khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng nghiên cứu giai đoạn 2021-2030".

Hội thảo được tổ chức với các thông tin như sau:

Mục tiêu

Tạo diễn đàn để trao đổi, chia sẻ về các nội dung liên quan đến xây dựng định hướng nghiên cứu về khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Nội dung Hội thảo

Trọng tâm của hội thảo tập trung vào các nội dung sau:

(1) Khung lý luận về phát triển KHGD;

(2) Thực trạng nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 2011 – 2022;

(3) Định hướng nghiên cứu KHGD Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030;

o   Thời gian: Từ 8h30, thứ Tư, ngày 03 tháng 8 năm 2022

o   Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các giảng viên đăng ký tham dự tham gia Hội thảo. Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo Quý vị vui lòng truy cập website:  http://www.vnies.edu.vn/ và đăng ký nhận đường link tham dự Hội thảo trực tuyến: https://bit.ly/VKHGDVN_HTDXNC_2022. Mọi thông tin liên hệ, đăng ký tham dự và gửi bài cho hội thảo, vui lòng liên hệ với TS. Phạm Thị Bích Đào - ĐT: 0915 590 850; Email: hoithaokhoahoc@vnies.edu.vn.

Ban Tổ chức Hội thảo mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các Quý vị.

Trân trọng.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

 
 
 
 
 

Tin khác