Thông báo tổ chức: "Hội nghị Tư vấn về Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam"

27/07/2018 11:11 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo tổ chức: "Hội nghị Tư vấn về Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam"

 

THÔNG BÁO

Tổ chức Hội nghị Tư vấn về Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam

 

Dự án Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam (viết tắt RISE VN) là chương trình nghiên cứu  từ năm 2016 đến 2022. Các mục tiêu của RISE VN là (i) Giải thích thành tựu của giáo dục Việt Nam từ 1990 đến 2015; (ii) Ước lượng tác động của Mô hình trường học mới (VNEN) lên việc học ở cấp tiểu học và THCS; (iii) Ước lượng tác động của CT, SGK mới đến học tập ở các cấp tiểu học và THCS.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng RISE VN tổ chức Hội nghị Tư vấn về Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam.

I. MỤC TIÊU

-        Báo cáo tình hình triển khai nghiên cứu RISE VN năm 2017-2018;

-        Xin ý kiến phản hồi về kết quả phân tích sơ bộ dữ liệu đã thu thập (phân tích kết quả PISA 2015; phân tích băng ghi hình tiết học);

-        Chia sẻ kế hoạch triển khai giai đoạn 2018-2019.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

-        Thời gian dự kiến: Buổi sáng ngày 03/08/2018

-        Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Việt Nam, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

-        Lãnh đạo, cán bộ Cục/ Vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

-        Lãnh đạo, cán bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

-        Đại diện một số tổ chức: WB, ADB, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Giáo dục

     -     ĐHQGHN, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, MDRI,…

Ban tổ chức Hội nghị trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, chuyên viên, cán bộ nghiên cứu.