Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh

14/02/2019 11:12 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh, giảng viên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

- Đề tài: “Quản lý hoạt động thư viện hướng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh các trường THCS trên địa bàn Thành phố Hà Nội”

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 14

- Thời gian: 8h30 ngày 28/02/2019

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.