Thông báo tập huấn Fullbright 2018

27/11/2018 17:51 GMT+7

1. Chủ đề:

“Phương pháp xác định, đo lường, phân tích các chỉ số cơ bản về học tập, giáo dục người lớn và học tập suốt đời”

2. Mục tiêu          

Với mục tiêu tăng cường năng lực cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý và người hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục người lớn (GDNL), giáo dục thường xuyên (GDTX), học tập suốt đời (HTSĐ), tạo cơ hội để giao lưu, trao đổi thông tin và kiến thức học thuật, chia sẻ kinh nghiệm về nội dung và phương pháp xác định, đo lường, phân tích các chỉ số cơ bản về GDNL và HTSĐ của quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VKHGDVN/VNIES) phối hợp cùng Chương trình học giả Fulbright  – Đại sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Phương pháp xác định, đo lường, phân tích các chỉ số cơ bản về học tập, giáo dục người lớn và học tập suốt đời (Methods of identifying, measuring, and analysing basic indicators in aldult learning & education and lifelong learning).

3. Nội dung

o          Tổng quan về Học tập & Giáo dục người lớn (HT & GDNL) và HTSĐ

o          Các xu thế phát triển hiện nay trong HT & GDNL, HTSĐ trên thế giới

o          Giới thiệu về chỉ số liên quan đến HT & GDNL, HTSĐ: kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam

o          Phương pháp và qui trình xác định, đo lường, phân tích các chỉ số về HT & GDNL, HTSĐ

o          Thực hành xác định các chỉ số về HT & GDNL, HTSĐ

4. Đơn vị tổ chức: Viện KHGDVN

5. Thời gian tập huấn:

o          KHÓA 1: Từ 17 – 21/12/2018

o          KHÓA 2: Từ 24 – 28/12/2018

     Một số mốc thời gian quan trọng

o          Thời hạn đăng kí tham dự: 05/12/2018

o          Thời hạn nộp kinh phí tham dự (chuyển khoản) : 14/12/ 2018

o          Nộp trực tiếp tại Khóa tập huấn: 17/12/2018 (Khóa 1); 24/12/2018 (Khóa 2)

o          Thời gian khóa 1: 17 – 21/12/2018

o          Thời gian khóa 2: 24 – 28/12/2018          

6. Địa điểm: Viện KHGDVN, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

7. Đăng kí tham dự Hội thảo

7.1. Cách thức

o          Đại biểu đăng kí tham dự tại http://conference.vnies.edu.vn/conferences/9/FULLBRIGHT2018

o          Thời gian đăng kí tham dự trước ngày: 05/12/2018

o          Sau khi đăng kí, đại biểu sẽ nhận được thư mời.

7.2. Kinh phí tham dự

Học viên không phải đóng học phí của khóa học, chỉ đóng góp kinh phí thuê biên, phiên dịch trong thời gian tập huấn, giải khát trong các buổi học, mua văn phòng phẩm, in tài liệu với mức tiền là 1.600.000 VNĐ/người

7.3. Gửi kinh phí đóng góp

Có thể thông qua hai hình thức:

a.Chuyển khoán

o          Tên TK:                     VIEN KHOA HOC GIAO DUC VIET NAM

o          Số TK:                       114000069125

o          Ngân hàng:               Vietin Bank

o          Chi nhánh:                Hanoi Branch (chi nhánh Hà Nội, Phòng giao dịch số 1)

o          Nội dung chuyển khoản: (Họ và tên đầy đủ) chuyển phí tham dự khóa Tập huấn FULLBRIGHT 2018

b. Nộp trực tiếp

Đại biểu có thể nộp trực tiếp tại Khóa học vào các ngày 17/12/2018 (với khóa 1) và ngày 24/12/2018 (với khóa 2), tuy nhiên để Ban tổ chức có thể chuẩn bị chu đáo, các đại biểu nên gửi kinh phí từ khi đăng kí tham dự.

Khoản phí nộp sẽ không được hoàn trả với bất kì lí do gì..

8. Kết quả khóa tập huấn

Kết thúc khóa học, học viên tham gia đầy đủ các buổi học sẽ được Viện KHGDVN và chuyên gia FULLBRIGHT cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

9. Ngôn ngữ sử dụng trong khóa tập huấn: Tiếng Việt và Tiếng Anh