Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Dương Quốc Hòa

25/12/2018 14:15 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Dương Quốc Hòa, Giảng viên, Trường Đại học Đồng Nai.

- Đề tài: “Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 8h30 ngày 08/01/2019

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

             101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.