Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Nga

16/09/2020 11:30 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Nga, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Đề tài: "Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh THCS trong dạy học đọc hiểu văn bản văn học"

- Chuyên ngành: Lý luận và PPDHBM Văn – TV

-  Mã số: 9. 14. 01. 11

- Thời gian: 8h30 ngày 06/10/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.