Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Minh Phượng

09/03/2021 10:17 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Phượng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Đề tài: “Phát triển kĩ năng nghe - nói cho trẻ khiếm thính 3 - 6 tuổi”

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 8h30 ngày 23/3/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.