Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Thị Thúy Hà

15/10/2021 10:31 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Hà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Đề tài: “Phát triển kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên trường đại học sư phạm

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 8h30 ngày 03/11/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.