Thông báo đường link bảo vệ luận án trực tuyến của NCS Trần Thị Hương Giang

23/08/2021 12:07 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện theo hình thức trực tuyến cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hương Giang, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Đề tài"Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học"

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 14

Thời gian: 8h30 ngày 25/8/2021

- Link buổi bảo vệ: http://zoom.us/j/98634556910?pwd=Ny9pMjNER2swcUJPeWZhY05MQmZFdz09

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tham dự.