Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Hà Phương

17/09/2021 19:23 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Hà Phương, Trường Đại học Hà Nội.

- Đề tài: “Phát triển năng lực đọc hiểu ngoại ngữ cho sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa nước ngoài

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 8h30 ngày 08/10/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.