Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Phi Hải

10/02/2022 10:09 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Phi Hải, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

- Đề tài: "Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân"

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 02

- Thời gian: 8h30 ngày 24/02/2022

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.