Thông tin chuyên đề "Đại học ngoài công lập - Giải pháp tuyển sinh sau Luật Giáo dục đại học có hiệu lực"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Đề xuất đột phá chưa từng có về phương án tuyển sinh 2013
- Trường đại học thứ 5 gửi phương án tuyển sinh riêng
- Nhà văn Nguyên Ngọc: Ngồi chờ khả thi thì bao giờ mới ... khả thi?
- GS. Hoàn Tụy: "Bây giờ mới thất một cách tuyển sinh đại học tiến bộ như vậy"
- Hỗ trợ đại học tư thục phi lợi nhuận - Bây giờ mới có chính sách?
- Tư thục hóa đại học: Vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận?
- Các mô hình đại học tư ở Malaysia

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn