Thông tin chuyên đề "Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Hội nghị nêu ý kiến và kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam về "Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay"
- Kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam
- Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay
- Nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay
- Các giáo dục bàn cách chấn hưng nền giáo dục
- "Hiến kế" nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam
- Đổi mới giáo dục phải thực chất
- Chúng ta có lỗi nhiều trong nội dung, chương trình đào tạo
- Thi tốt nghiệp THPT: Nên bỏ hay nên giữ?
- GS. Trần Xuân Nhĩ: Cần thay đổi tư duy trong cách dạy và học
- "Nếu không thi tốt nghiệp THPT, chất lượng dạy và học sẽ đi xuống"

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn