Thông tin giáo dục quốc tế số 11 (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Sự thay đổi trong quản trị và quản lý giáo dục đại học: Nghiên cứu điển hình của Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông

Chủ biện GS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Hiệu đính: PGS. TS. Vương Thanh Hương
Người dịch & sưu tầm tài liệu: ThS. Vương Hồng Hạnh

File đính kèm: Thông tin giáo dục quốc tế số 11 (lưu hành nội bộ)

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn