Các bộ trưởng giáo dục cam kết đạt các mục tiêu giáo dục cho mọi người

10/08/2017 16:55 GMT+7
Trong cuộc họp Nhóm cấp cao về Giáo dục cho mọi người (EFA) lần tứ 10 (từ 23-26/3/2011 tại Jomtien, Thái Lan), các Bộ trưởng giáo dục và các đại diện cấp cao của 34 nước đã xác định một lần nữa cam kết của họ để đạt được 6 mục tiêu giáo dục cho mọi người vào năm 2015.

Trong 3 ngày họp, các bộ trưởng giáo dục và các đại diện cấp cao đã xem xét lại tiến trình để đạt được thành tựu Giáo dục cho mọi người trong 2 thập kỉ qua và xác định những thách thức mới, nổi bật cho chương trình nghị sự sau 2015.
“Thật đáng khích lệ khi thấy rằng một số nước đã tạo ra được những tiến bộ đáng kể” Ông Qian Tang, Trợ lý Tổng giám đốc UNESCO nói.
“Điều này cho chúng ta thấy rằng có thể đạt được những mục tiêu Giáo dục cho mọi người thông qua hỗ trợ tài chính và ý chí chính trị mạnh mẽ”.
Tiến trình để đạt tới những mục tiêu Giáo dục cho mọi người là không đồng đều ở các nước và liên quan đến những mục tiêu khác nhau. Những tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong việc tuyển học sinh tiểu học; nhiều nước có viễn cảnh tốt đẹp để đạt được phổ cấp giáo dục tiểu học vào năm 2015. Tuy nhiên, tiến trình để đạt được những mục tiêu khác là chậm hơn nhiều, đáng chú ý là giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non, học tập của thanh niên và người lớn, giáo dục và đào tạo nghề, công bằng giới tính và xóa mù chữ cũng như chất lượng giáo dục.  
Những vấn đề chất lượng và sự cách ly khỏi nhịp điệu xã hội vẫn là những cản trở chính đối với những mục tiêu giáo dục ở các nước phát triển và đang phát triển.  
“Thực vậy, những nhóm dân số vẫn đang thiếu quyền đối với giáo dục cơ bản. Các bộ trưởng giáo dục Châu Phi nêu bật sự khó khăn để với tới trẻ em di cư, ngựơc laị ở nhiều nước châu Á, việc kết hôn sớm đã loại trừ trẻ em gái đến trường”. Ông Tang nói.
Năm 2008, 67 triệu trẻ em bỏ học và 17% dân số người lớn thiếu những kĩ năng đọc viết cơ bản.   
“ Còn lại gần 4 năm trước khi đến hạn mục tiêu 2015, xu hướng hiện nay cho chúng ta thấy rằng chúng ta có khả năng trượt khỏi những mục tiêu giáo dục cho mọi người - hầu hết những mục tiêu vẫn đang ở ngoài tầm tay”  Ông Tang nói.
Những gia đình nông thôn và nghèo đói nằm trong số những người thiệt thòi nhất. Trẻ em bị cách ly ra khỏi nhịp điệu xã hội, thanh niên và người lớn đang có nguy cơ không đáp ứng được những nhu cầu học tập cơ bản – như tầm nhìn Jomtien đoán trước.             
Tiến trình tiến tới Giáo dục cho mọi người đang bị cản trở bởi các loại khó khăn và phân biệt đối xử chẳng hạn như giới tính, thu nhập, chỗ ở, quốc tịch, khuyết tật, ngôn ngữ, chủng tộc và sắc tộc.
Phụ nữ và trẻ em gái đang đối mặt với những cản trợ đáng kể: gần 2/3 của 796 triệu người lớn là phụ nữ không có kỹ năng đọc viết cơ bản (năm 2008).  Khuôn mẫu và sự phân biệt giới tính, đặc biệt ở cấp trung học đang sản sinh những bất công về kinh tế và xã hội và tác động không tương xứng lên khả năng của trẻ em gái để kiếm được tiền lương và lên tiến trình tổng thể của đất nước về giáo dục và sức khỏe. Hơn nữa, HIV&AIDS và lao động trẻ em vẫn đang tồn tại dai dẳng ngăn cản các nước đạt được những mục tiêu Giáo dục cho mọi người.
“Sự thiếu hụt và sử dụng không hiệu quả các nguồn lực tài chính đang ngăn cản rất nhiều nước đạt được những mục tiêu Giáo dục cho mọi người”. Ông Tang nói.
Những người tham gia cuộc họp kiên quyết yêu cầu cần thiết phải  tập trung mạnh mẽ hơn vào giáo dục và chăm sóc trẻ em mầm non, đào tạo thêm nhiều giáo viên và giáo viên có chất lượng, cũng như cải cách giáo dục sau tiểu học bao gồm đào tạo nghề và kỹ thuật, và cần tập trung hơn nữa vào tất cả các khía cạnh của chất lượng giáo dục. Bộ trưởng giáo dục Thái Lan, ông Chinaworn Boonyakiat đã thể hiện trong tuyên bố bế mạc một niềm tin mạnh mẽ rằng tất cả các nước bao gồm cả Thái Lan sẽ huy động tất cả những nỗ lực có thể để đạt được những mục tiêu Giáo dục cho mọi người.
“Với những nỗ lực nghiêm túc, ý chí mạnh mẽ và quyết tâm, những mục tiêu Giáo dục cho mọi người sẽ đạt được không còn xa” ông nói.
Được UNESCO tổ chức với chủ nhà là Chính phủ Thái Lan, cuộc họp Nhóm cấp cao về Giáo dục cho mọi người lần thứ 10 gồm các bộ trưởng giáo dục và hợp tác quốc tế, đại diện các tổ chức khu vực và quốc tế, các khu vực tư nhân và xã hội dân sự trên 6 lục địa.
Những thảo luận của Nhóm cấp cao được phản ánh trong Tuyên bố đã được tất cả các đại biểu thông qua. Tuyên bố này là một lời kêu gọi hành động đối với các chính phủ và các thành phần tham gia Giáo dục cho mọi người để đáp ứng những mục tiêu mà họ đã cam kết. Cuộc họp tại Jomtien, vừa đúng 20 năm sau Hội nghị thế giới về giáo dục cho mọi người, là một hành động biểu trưng đổi mới tinh thần ban đầu và cam kết của cộng đồng toàn cầu đối với giáo dục.  
Cuộc họp này gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ và sẽ truyền cảm hứng cho các nước và những người ửng hộ để tăng cường sự nỗ lực trong 4 năm tiếp theo để đạt được 6 mục tiêu Giáo dục cho mọi người vào năm 2015.
“Ở đây tại Jomtien, nơi mà những người đại diện của 155 nước đã thông qua Tuyên bố thế giới về Giáo dục cho mọi người gần 20 năm trước, chúng tôi xác nhận một lần nữa cam kết của chúng tôi để đạt được những mục tiêu Giáo dục cho mọi người. Chúng ta hãy nắm tay nhau và tăng cường những nỗ lực cơ bản để đạt được những mục tiêu này” Ông Tang nói.  
 
Hồng Hà