ASEMUS tài trợ các Dự án trao đổi Bảo tàng Giáo dục Á - Âu

10/08/2017 16:55 GMT+7
Mạng lưới Bảo tàng Á-Âu (Asia-Europe Museum Network –ASEMUS), là một mạng lưới giao lưu các bộ sưu tập bảo tàng, thông qua các hoạt động hợp tác và các công trình sưu tập văn hóa theo hướng tạo thuận lợi để người xem chia sẻ và sử dụng các bộ sưu tập của các bảo tàng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước châu Á và châu Âu.

     Mạng lưới Bảo tàng Á-Âu (Asia-Europe Museum Network –ASEMUS), là một mạng lưới giao lưu các bộ sưu tập bảo tàng,  thông qua các hoạt động hợp tác và các công trình sưu tập văn hóa theo hướng tạo thuận lợi để người xem chia sẻ và sử dụng các bộ sưu tập của các bảo tàng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước châu Á và châu Âu.
     Vấn đề phát triển Bảo tàng Giáo dục đang là  một trong những thách thức chính mà các quốc ở châu Á và châu Âu đang phải đối mặt hiện nay. ASEMUS tiến hành tài trợ cho dự án Trao đổi Bảo tàng Giáo dục nhằm phát triển tính chuyên nghiệp của Bảo tàng Giáo dục ở châu Á và châu Âu và tăng cường kết nối và sự hiểu biết văn hóa giữa hai khu vực.
     Chương trình bao gồm  ba mục tiêu:
     - Để mở rộng hiểu biết và kiến thức của người xem về sưu tập và chiến lược phát triển bảo tàng giáo dục của nền văn hóa khác nhau.
     - Để tham quan, học hỏi thực tiễn giữa các thành viên của mạng lưới Bảo tàng Giáo dục Á – Âu.
     - Xây dựng năng lực tương hỗ của hoạt động giáo dục trong  việc thúc đẩy sự phát triển đối thoại văn hóa xã hội.
     Tham gia dự án sẽ là các ứng viên vượt qua vòng bình chọn ở cấp độ quốc tế.
     Các Bảo tàng  giáo dục có thể sử dụng khoản tài trợ này cho 2 tuần làm việc, trao đổi và  giải quyết các vấn đề và chủ đề quan trọng trên cơ sở các bên cùng có lợi .
     Tổng cộng có tám giải thưởng trị giá khoảng 4000-5000 Euro cho mỗi dự án năm 2014 – 2015.
     Tổng giá trị của các khoản trợ cấp cho mỗi hợp tác sẽ được chia sẻ giữa các đối tác bảo tàng và được thiết kế để hỗ trợ kinh phí di chuyển của các thành viên (ví dụ như vé máy bay quốc tế, vận tải nội địa, taxi đến / từ sân bay, bảo hiểm du lịch, visa), nhà ở và chi phí sinh hoạt như cũng như các tài liệu liên quan đến chương trình trao đổi giáo dục.

Xem thông tin chi tiết:
http://asemus.museum/news/museum-education-grant-programme/

Vũ thị Hồng Khanh (theo http://asemus.museum/)