Giáo dục ASEM và cổng thông tin nghiên cứu giáo dục suốt đời (ASEM LLL Hub)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Giáo dục ASEM và Cổng Nghiên cứu học tập suốt đời (ASEM LLL Hub) được thành lập từ tháng 5 năm 2005 tại Copenhagen, Denmark. Đây là mạng lưới được thành lập bởi hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước Á - Âu.

     Giáo dục ASEM Cổng  Nghiên cứu  học tập suốt đời (ASEM LLL Hub) được thành lập từ  tháng 5 năm 2005 tại Copenhagen, Denmark. Đây là  mạng lưới được thành lập bởi hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước Á - Âu, nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu các học viên,  để tạo cơ sở cho cải cách giáo dục dựa trên bằng chứng. Tham gia mạng lưới  (ASEM LLL Hub) bao gồm các trường đại học của châu Á và châu Âu có nỗ lực trong nghiên cứu,  trao đổi và hỗ trợ cho các hợp tác liên khu vực liên quan đến Học tập suốt đời.

     Cổng Thông tin  Nghiên cứu học tập suốt đời (ASEM LLL Hub) bao gồm năm mạng lưới nghiên cứu được chia theo chức năng như sau:

      Mạng lưới nghiên cứu 1: Phát triển kỹ năng CNTT, e-learning và văn hóa của e-learning trong học tập suốt đời,
do Đại học Mở, Hàn Quốc điều phối;
      Mạng lưới nghiên cứu 2: Nơi làm việc, học tập,
do Đại học Innsbruck, CH Áo điều phối;
      Mạng lưới nghiên cứu 3: Chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên và các nhà giáo dục cho lĩnh vực giáo dục người lớn ở các nước ASEM, với sự phối hợp của Viện Giáo dục Người lớn của CHLB Đức, Đại học Duisberg / Essen, Đức điều phối;
      Mạng lưới nghiên cứu 4: Chiến lược quốc gia cho học tập suốt đời liên quan đến động lực và các rào cản đối với đào tạo  và giáo dục thường xuyên
công dân,  do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Quốc gia, Bộ Giáo dục Trung Quốc điều phối;
      Mạng lưới nghiên cứu 5: Các năng lực cốt lõi của học tập suốt đời ở các nước (ASEM LLL), điều phối bởi Đại học Giáo dục, Aarhus, Đan Mạch. Ban Thư ký (ASEM LLL Hub) đặt tại Đại học Giáo dục Đan Mạch.
http://www.dpu.dk/asem;

      Được hỗ trợ bởi ASEF (quỹ Á Âu) từ năm 2006 đến nay, Giáo dục ASEM Cổng thông tin  Nghiên cứu học tập suốt đời (ASEM LLL Hub)đã phát triển cơ sở dữ liệu  "Chiến lược Quốc gia về học tập suốt đời ". Đây là CSDL cung cấp các thông tin về chính sách, sáng kiến ​​học tập suốt đời và thực tiễn  thành công ở các nước châu Á và châu Âu, thông tin của CSDL này cũng sẽ được rà soát theo tiến độ và cập nhật định kỳ bởi các nước thành viên ASEM.

asemlll.JPG

 

 Hình.  CSDL thông tin chính sách và thực tiễn học tập suốt đời.
http://asemlllhub.org/policies-and-practices/


Vũ thị Hồng Khanh
Trung tâm Thông tin - Viện KHGD VN.
Nguồn: 
ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (ASEM LLL Hub)