Khóa học trực tuyến về Chính sách giáo viên do Ngân hàng Thế giới tổ chức

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngân hàng Thế giới tổ chức Khóa học trực tuyến về Chính sách giáo viên, Thời gian: 28/10 – 6/12/2013, những người tham gia thực hiện đủ các yêu cầu của khóa học sẽ nhận được một giấy chứng nhận điện tử về việc đã hoàn thành khóa học từ Học viện Ngân hàng Thế giới.

Thời gian: 28/10 – 6/12/2013
Hạn đăng kí: 14/10/2013
Địa chỉ đăng kí:http://info.worldbank.org/etools/wbi_learning/sec/app_form.cfm?sch_id=WBIGC-FY13-532         

     Trong hai thập kỷ qua, sự gia tăng đáng kể tỷ lệ nhập học ở các nước đang phát triển đặt ra yêu cầu gia tăng số lượng giáo viên và tạo áp lực cho các hệ thống quốc gia về quản lý cung cấp giáo viên. Một số nước gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tuyển dụng đủ số lượng giáo viên có trình độ, phân bổ giáo viên tới những nơi cần thiết, quản lý và hỗ trợ để đảm bảo chất lượng giáo dục. Do sự xuất hiện của một loạt các vấn đề ưu tiên mới, cần xem xét các chính sách đúng đắn hướng tới cung cấp và quản lý giáo viên. Chính sách giáo viên là một vấn đề phức tạp và đa diện, mà thường phát triển theo các sự kiện chính trị và lịch sử chứ không phải là kế hoạch có hệ thống.

     Khóa học này sẽ
cung cấp một mô hình về bản chất liên kết với nhau của các chính sách giáo viên bằng cách: mô tả các chính sách đang được sử dụng ở các nước khác nhau trên thế giới và tác động của các chính sách đó; các bài học kinh nghiệm; cung cấp các công cụ và kỹ thuật cho việc phân tích chính sách giáo viên, và đề xuất các giải pháp khả thi cho các nước có nhu cầu cải thiện khung chính sách của họ đối với việc cung cấp, đào tạo và quản lý giáo viên.        

     Khóa học có tính tham gia cao và phát triển khả năng
tư duy, giúp cho người tham dự có thể áp dụng các kỹ năng và khái niệm vào các bài tập trong khóa học cũng như công việc hàng ngày của họ trong lĩnh vực giáo dục. Do khóa học được tạo điều kiện, học viên có thể đóng góp vào các cuộc thảo luận trực tuyến hoàn thành tất cả các câu hỏi cho mỗi mô-đun. Khóa học sẽ kéo dài khoảng 25-30 giờ trong thời gian sáu tuần, tương đương khoảng 6-8 giờ mỗi tuần. Tất cả những người tham gia thực hiện đủ các yêu cầu này sẽ nhận được một giấy chứng nhận điện tử về việc đã hoàn thành khóa học từ Học viện Ngân hàng Thế giới.

Đối tượng:
     Cán bộ, nhân viên kỹ thuật của các cơ quan nhà nước các công ty tư nhân, cũng như các tổ chức chính phủ song phương và đa phương, các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến việc thiết kế và thực hiện các chính sách giáo dục. Đặc biệt, khóa học được thiết kế cho:
     - Lãnh đạo các chương trình; các cơ quan trong ngành giáo dục, tài chính; các cơ quan lập kế hoạch ở cấp quốc gia, liên bang và khu vực;
     - Giáo viên, cán bộ nghiên cứu nhân viên làm việc cho các tổ chức phát triển trong lĩnh vực giáo dục;
     - Quản lý chương trình của các tổ chức phi chính phủ tham gia vào việc phát triển và thực hiện chính sách giáo dục quốc dân;
     - Nhân viên của Ngân hàng Thế giới, các cơ quan quốc tế song phương cũng như Hội đồng giáo dục ở các địa phương.