Triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn 2010 - 2015

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 10.8, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015 với 63 tỉnh, thành phố.

Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được triển khai theo 2 giai đoạn, giai đoạn một từ năm 2010 - 2012, giai đoạn hai từ năm 2013 - 2015 với nguồn kinh phí huy động từ NSNN, nguồn thu học phí và các nguồn xã hội hóa; bao gồm một số dự án như xây dựng phòng học, phòng chức năng theo quy định; mua sắm trang thiết bị, đồ chơi; đào tạo bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ trẻ em nghèo…

Các địa phương cũng nêu một số kiến nghị như xem xét phân bổ kinh phí hợp lý theo vùng miền, ưu tiên các vùng khó khăn; giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên mầm non lớn tuổi có đủ 20 năm công tác trong ngành nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định; xây dựng, bổ sung Đề án kiên cố hóa giai đoạn 2012 - 2015…

D.Quang -http://www.nguoidaibieu.com.vn