Hội nghị “Hướng tới xã hội học tập: hỗ trợ chất lượng dạy và học tại Việt Nam”.

10/08/2017 16:55 GMT+7
Trong khuôn khổ Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, Chính phủ Việt Nam đã xác định vấn đề phát triển nguồn nhân lực là một trong các trọng tâm chính để phát triển toàn diện và bền vững quốc gia. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, một trong các mục tiêu đó là phát triển một hệ thống giáo dục có chất lượng.

 Đi theo các mục tiêu chính của hệ thống giáo dục và hợp tác với các tổ chức giáo dục trong nước gồm có Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Quản lý giáo dục, Viện Khoa học giáo dục, Trường Đại học sư phạm Hà Nội và các tổ chức quốc tế, VVOB tổ chức hội nghị “Hướng tới xã hội học tập: hỗ trợ chất lượng dạy và học tại Việt Nam”.

Mục tiêu của Hội nghị

Chia sẻ các bài học, điển hình về thúc đẩy chất lượng giáo dục của tất cả các bên hữu quan

Đưa ra các đề xuất chính sách để nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam

Các chủ đề

Các chủ đề

Các tiểu chủ đề

Học sinh:
Thúc đẩy kết quả học tập của học sinh ở tất cả các cấp học

Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1, sự thoải mái và kỉ luật tích cực, đánh giá chương trình,  sức khỏe và dinh dưỡng, tâm lý, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 ở những vùng khó, giáo dục hướng nghiệp

Giáo viên:
Các nhân tố tạo nên sự thay đổi

Năng lực nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, chính sách dành cho giáo viên

Các nhà quản lý giáo dục:
củng cố   chức năng, nhiệm vụ 

Năng lực lãnh đạo, năng lực phân quyền, năng lực hướng dẫn & thúc đẩy, năng lực giám sát và đánh giá

Cha mẹ học sinh và cộng đồng:
tham gia vào công tác giáo dục

Cha mẹ là những người thầy đầu tiên của trẻ, kĩ năng nuôi dạy con, hỗ trợ của cộng đồng cho các hoạt động trong và ngoài nhà trường


Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu bao gồm cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu và cán bộ của các dự án phát triển.

Dự kiến có khoảng 130-200 đại biểu.


Ngôn ngữ

Hội nghị được tiến hành bằng tiếng Việt và có hỗ trợ phiên dịch tiếng Anh cho các đại biểu người nước ngoài.

Chi tiết xin xem tại:  http://www.vvob.be/vietnam/?q=vi/symposium