Nghiệm thu nhiệm vụ "Nguyên tắc và phương pháp xác định các lĩnh vực học tập/ mạch kiến thức/ chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau năm 2015"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 16/6/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nguyên tắc và phương pháp xác định các lĩnh vực học tập/ mạch kiến thức/ chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau năm 2015" Mã số: V2012-02NV, do PGS.TS. Phạm Đức Quang làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nhiệm vụ: 
     - Nghiên cứu, đề xuất nguyên tắc và phương pháp, cách thức xác định các lĩnh vực học tập/ mạch kiến thức/ chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông (bắt buộc) giai đoạn sau năm 2015 ở Việt Nam;
     - Bước đầu minh họa các nguyên tắc và cách thức xác định các lĩnh vực học tập/ mạch kiến thức/ chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015 ở Việt Nam, qua một số lĩnh vực học tập/ mạch kiến thức/ chủ đề dạy học cụ thể. 

Tính mới và sáng tạo: Đề xuất được các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập/ môn học khi xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 ở nước ta.

Kết quả nghiên cứu:
     - Đề xuất được các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập/ môn học trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 ở nước ta;
     - Bước đầu vận dụng các nguyên tắc và phương pháp vào các lĩnh vực học tập (Toán, Ngôn ngữ, Nghệ thuật, Giáo dục công dân, Thể chất, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội);
     - Một số đề xuất sau nghiên cứu khi xác định các lĩnh vực học tập trong xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 ở nước ta.

Kiến nghị:

     - Cần dịch một số chương trình quốc gia môn học của một số nước có thành tựu về giáo dục theo định hướng phát triển năng lực để học tập kinh nghiệm;
     - Nếu có điều kiện nên mời các chuyên gia của các nước đã xây dựng thành công chương trình giáo dục phổ thông theo tiếp cận năng lực đến trao đổi, qua đó rèn luyện, phát triển đội ngũ xây dựng chương trình ở Việt Nam;
     - Cần tổ chức các hội thảo nhằm giúp giáo viên hiểu sâu hơn định hướng của chương trình giáo dục phổ thông tập trung vào phát triển năng lực để họ hiểu và có khả năng thực hiện chương trình mới.

Thu Trang

Tin khác