Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học tự nhiên trong trường phổ thông"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 19/5/2014, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn Khoa học tự nhiên trong trường phổ thông", Mã số: V2013-08NV, do Th.s Cao Thị Phương Chi làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nhiệm vụ: Nghiên cứu cải tiến, thiết kế mẫu thiết bị dạy học và thiết bị dạy học tự làm các môn khoa học tự nhiên.
Kết quả nghiên cứu

     Về cơ sở lý luận:

     - Đề tài đã làm rõ được cơ sở lý luận của việc nghiên cứu thiết kế mẫu TBDH và TBDH tự làm các môn khoa học tự nhiên. Làm rõ một số khái niệm của TBDH, TBDH tự làm, vai trò và tầm quan trọng của TBDH tự làm;
     - Đề tài đã nghiên cứu và đưa ra quy trình thiết kế mẫu TBDH gồm 5 bước và cũng chỉ ra tùy từng loại hình và độ khó của TBDH mà người thiết kế có thể áp dụng cả 5 bước cũng có thể bỏ đi một số bước đơn giản
     Về thực tiễn:
     - Đề tài đã rà soát được danh mục mẫu TBDH các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học trường phổ thông và thiết bị dạy học dành cho người khuyết tật;
     - Đề tài đã khảo sát đánh giá 120 cán bộ quản lý, nhân viên thiết bị và giáo viên 30 trường ở 3 tỉnh miền Bắc và 4 tỉnh miền Nam về số lượng và chất lượng mẫu TBDH;   
     - Đã tổng kết được tình hình tự làm TBDH tự làm ở tiểu học, THCS, THPT, đa số các thiết kế đơn giản, bằng các nguyên liệu tự làm rẻ tiền, dễ kiếm. Các thiết kế càng lên cao càng phức tạp về độ khó và cũng mất nhiều tiền bạc hơn.
     Sản phẩm của nhiệm vụ:

     - Hướng dẫn thiết kế, hướng dẫn sử dụng, mẫu thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm các môn khoa học tự nhiên;
     - Nhiệm vụ đưa ra 20 mẫu TBDH bao gồm: 08 mẫu môn Toán, 03 mẫu môn Vật lý, 04 mẫu môn Hóa học, 01 mẫu môn Sinh học, 01 mẫu môn Công nghệ, 01 mẫu môn Thủ công, 01 mẫu môn Khoa học và 01 mẫu dùng chung (sử dụng phần mềm photoshop tạo ảnh làm tư liệu cho dạy và học ở trường phổ thông).

Nguyễn Thị Ngọc Thúy