Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 08)

13/12/2022 14:24 GMT+7
Sáng ngày 13/12/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 08).


Hội đông nghiệm thu nhiệm vụ
 
Nhiệm vụ thứ nhất “Nghiên cứu thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (năm 2022 thực hiện ở lớp 2 và lớp 6)”, mã số V2022-15TX, do ThS. Cao Thị Phương Chi, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia làm chủ nhiệm. Mục tiêu của nhiệm vụ: Đánh giá thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học lớp 2, lớp 6 chương trình giáo dục phổ thông 2018; từ đó, đề xuất một số giải pháp trang bị và sử dụng thiết bị dạy học nhằm góp phần triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học và trung học cơ sở.
 
Nhiệm vụ làm rõ một số khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu, làm rõ cách phân loại thiết bị dạy học, vai trò của thiết bị dạy học đồng thời cũng chỉ ra mối quan hệ giữa thiết bị dạy học với các thành tố của quá trình dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết quả khảo sát tập trung vào công tác quản lí, chỉ đạo, tình trạng thiết bị dạy học ở các nhà trường (hình thức mua sắm thiết bị dạy học, số lượng), việc sử dụng thiết bị dạy học ở các nhà trường. Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, nhóm nghiên cứu đề xuất ba nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học: Nhóm giải pháp tổng thể, Nhóm giải pháp cụ thể cho cấp tiểu học, Nhóm giải pháp cụ thể cho cấp trung học cơ sở.
 
Nhiệm vụ thứ hai “Nghiên cứu tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (năm 2022: cấp tiểu học: lớp 2 và cấp THCS: lớp 6)”, mã số V2022-16TX, do PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia làm chủ nhiệm. Mục tiêu của nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá thực trạng triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 2 (cấp tiểu học) và lớp 6 (cấp THCS) theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đề xuất một số giải pháp để góp phần triển khai hiệu quả chương trình, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
  
Nhiệm vụ phân tích thực trạng triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 về: công tác chuẩn bị cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa, thực tiễn triển khai chương trình (trong xây dựng kế hoạch giáo dục các môn học, môn tích hợp), thực tiễn triển khai sách giáo khoa (sử dụng sách giáo khoa, lựa chọn phương pháp dạy học, cơ sở vật chất), công tác giám sát, hỗ trợ, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Từ thực tiễn triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần triển khai hiệu quả chương trình, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6: tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của các cấp quản lí, nâng cao năng lực giáo viên, thực hiện chương trình và sử dụng sách giáo khoa, đảm bảo các điều kiện, tăng cường công tác truyền thông.
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác