Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Viện năm 2022 (Hội đồng số 02)

07/12/2022 14:42 GMT+7
Sáng ngày 07/12/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Viện năm 2022 (Hội đồng số 02).


Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng, Chủ tịch hội đồng, điều hành hoạt động kiểm tra tình hình thực hiện đề tài
 
Đề tài thứ nhất “Phân tích tác động hỗ trợ xã hội đối với giáo viên trong bối cảnh Covid-19”, mã số V2022-01, do ThS. Nguyễn Minh Đức, Trung tâm nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài là phân tích được tác động hỗ trợ xã hội đối với giáo viên trong bối cảnh Covid-19, từ đó, đề xuất một số khuyến nghị sự cần thiết hỗ trợ cho giáo viên trong thời kì Covid và hậu Covid. Hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu cần làm rõ hơn khái niệm tác động hỗ trợ xã hội đối với giáo viên và phân loại các tác động cũng như mức độ của tác động. Bên cạnh đó, những vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm thần và tình trạng việc làm của giáo viên cần được giới hạn trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.
 
Đề tài thứ hai “Cơ sở khoa học của việc xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính cho giáo viên phổ thông tại Việt Nam”, mã số V2022-02, do ThS. Nguyễn Thanh Tâm, Trung tâm nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài là làm rõ cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính cho giáo viên phổ thông tại Việt Nam; từ đó đưa ra những khuyến nghị và đề xuất để xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính dành cho giáo viên phổ thông tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu cần làm rõ cách tiếp cận xây dựng chính; đồng thời, khung lý thuyết cần được nghiên cứu rõ hơn.
 
Đánh giá chung đối với các đề tài, Hội đồng yêu cầu các thành viên cần đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các sản phẩm của đề tài.
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác