Văn bản

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định số 223/QĐ-VKHGDVN do Phó Viện trưởng Lê Anh Vinh ký ngày 24/06/2021

Mẫu văn bản hành chính nội bộ năm 2021

Mẫu văn bản hành chính nội bộ năm 2021

Các quy định chung và những lưu ý trong trình bày văn bản hành chính (Căn cứ Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư)

Thông tư và biểu mẫu 2019

Thông tư và biểu mẫu 2019

Thông tin xin xem file đính kèm

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ  của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (kèm theo thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Qui định Đề cương báo cáo của Viện

Qui định Đề cương báo cáo của Viện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng, sau khi trao đổi, thống nhất với Trưởng phòng QLKH, Phòng TH - HC - QT xin gửi các đơn vị và các tổ chức/ đoàn thể thuộc Viện "Đề cương Báo cáo công tác Quý/ Năm của Viện"

Cập nhật lý lịch khoa học giảng viên SĐH

Cập nhật lý lịch khoa học giảng viên SĐH

Viện KHGD Việt Nam đề nghị các cán bộ khoa học (bao gồm cả các cán bộ đang công tác ngoài Viện) đã và đang tham gia giảng dạy SĐH, hướng dẫn học viên cao học và NCS cập nhật lý lịch giảng viên theo mẫu

Thông báo về việc cập nhật và nộp lý lịch khoa học giảng viên sau đại học

Thông báo về việc cập nhật và nộp lý lịch khoa học giảng viên sau đại học

Để có những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học, Viện KHGD VN đề nghị các cán bộ khoa học trình độ tiến sỹ, đã và đang tham gia giảng dạy sau đại học cập nhật lý lịch giảng viên theo mẫu đính kèm

Quy định về quản lý hoạt động thông tin giáo dục tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quy định về quản lý hoạt động thông tin giáo dục tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Quy định về quản lý hoạt động thông tin giáo dục tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam theo quyết định số 366/QĐ-VKHGDVN, được Viện trưởng ký ban hành ngày 03 tháng 10 năm 2014