Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài "Giáo dục giá trị cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế"

Nghiệm thu đề tài "Giáo dục giá trị cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế"

Ngày 21/11/2019, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Giáo dục giá trị cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ", mã số: B2017-VKG-05, do PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế”

Ngày 30/09/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế”, mã số: B2017.VKG.01NV do GS.TSKH. Trần Văn Nhung làm chủ nhiệm.

Seminar chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

Seminar chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

Ngày 28/08/2019, tại hội trường trụ sở 52 Liễu Giai, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia tổ chức seminar chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chất lượng quảng bá nghiên cứu khoa học với chủ đề: “Highlight your research impact: A new approach of getting your paper accepted and cited”, do TS. Wong Woei Fuh trình bày.

Hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về giáo dục và tình dục toàn diện cho giáo viên mầm non, phổ thông của Việt Nam

Hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về giáo dục và tình dục toàn diện cho giáo viên mầm non, phổ thông của Việt Nam

Ngày 27/08/2019, tại Trung tâm hội nghị giáo dục, Hà Nội, trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng và giám sát thực hiện chính sách về phát triển thanh niên” của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, đồng thời trong khuôn khổ Dự án Học tập cho trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục phối hợp với Bộ Nội vụ và Ban quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo tham vấn tài liệu hướng dẫn về giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông mới.

Diễn đàn giáo dục Việt Nam năm 2019  “Những viễn cảnh giáo dục mới”

Diễn đàn giáo dục Việt Nam năm 2019 “Những viễn cảnh giáo dục mới”

Ngày 17/8/2019, tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thực Nghiệm Khoa học giáo dục đã diễn ra lễ khai mạc "Diễn đàn giáo dục Việt Nam 2019" (Vietnam Educamp 2019) với chủ đề "Những viễn cảnh giáo dục mới" do Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục Phổ thông Quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam kết hợp với Câu lạc bộ Giáo dục mới phối hợp tổ chức với nội dung xoay quanh giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.

Hội thảo “Nâng cao năng lực thống kê giáo dục của Việt Nam”

Hội thảo “Nâng cao năng lực thống kê giáo dục của Việt Nam”

Ngày 8/8/2019, trong khuôn khổ Chương trình dự án hợp tác phát triển chỉ tiêu giáo dục dành cho các nước Châu Á,Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI) phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực thống kê giáo dục của Việt Nam”.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá chính sách cử tuyển giai đoạn 2006-2016 và đề xuất các chính sách và giải pháp thực hiện…”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá chính sách cử tuyển giai đoạn 2006-2016 và đề xuất các chính sách và giải pháp thực hiện…”

Ngày 25/07/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá chính sách cử tuyển giai đoạn 2006 - 2016 và đề xuất các chính sách và giải pháp thực hiện chính sách cử tuyển trong giai đoạn tới”, Mã số: B2017-VKG-08, do TS. Hà Đức Đà làm chủ nhiệm.

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Ðo luờng kết quả đánh giá các lĩnh vực phát triển của trẻ sử  dụng Thang đo Phát triển trẻ  thơ Châu Á – Thái Bình Dương”

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Ðo luờng kết quả đánh giá các lĩnh vực phát triển của trẻ sử dụng Thang đo Phát triển trẻ thơ Châu Á – Thái Bình Dương”

Ngày 25/07/2019, tại Khách sạn Adonis, Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non phối hợp với Hiệp hội hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật Flemish, Vương quốc Bỉ (VVOB) tổ chức hội thảo chia sẻ kết nghiên cứu “Ðo luờng kết quả đánh giá các lĩnh vực phát triển của trẻ sử dụng Thang đo Phát triển trẻ thơ Châu Á – Thái Bình Dương”

Hội thảo “Chính sách công – Sự phát triển của GDĐH ngoài công lập và sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học”

Hội thảo “Chính sách công – Sự phát triển của GDĐH ngoài công lập và sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học”

Sáng ngày 23/07/2019, tại Nhà khách Quốc hội, Trung tâm Thông tin và Dự báo phối hợp Trung tâm Dân số và phát triển (Ceped), Viện Nghiên cứu phát triển (IRD, Pháp) tổ chức hội thảo “Chính sách công – sự phát triển của GDĐH ngoài công lập và sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học”. Hội thảo thu hút được sự quan tâm của các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học giáo dục, các chuyên gia trong và ngoài nước.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá và quy trình đánh giá thi đua khen thưởng các Sở Giáo dục và Đào tạo”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá và quy trình đánh giá thi đua khen thưởng các Sở Giáo dục và Đào tạo”

Ngày 9/7/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá và quy trình đánh giá thi đua khen thưởng các Sở Giáo dục và Đào tạo”, Mã số: B2017-VKG-12, do PGS.TS. Chu Cẩm Thơ làm chủ nhiệm.

Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới”

Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới”

Ngày 19/06/2019, Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới”

Nghiệm thu đề tài "Đánh giá phẩm chất học sinh phổ thông"

Nghiệm thu đề tài "Đánh giá phẩm chất học sinh phổ thông"

Ngày 05/04/2019, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Bộ "Đánh giá phẩm chất học sinh phổ thông", Mã số: B2016-VKG-04, do ThS. Trần Thị Hương Giang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Viện: Xây dựng Chương trình bồi dưỡng nhằm cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mã số V2016-07

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Viện: Xây dựng Chương trình bồi dưỡng nhằm cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mã số V2016-07

Ngày 25/1/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Viện: Xây dựng Chương trình bồi dưỡng nhằm cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác văn thư trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mã số V2016-07 do ThS. Hồ Thanh Bình làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Khai thác các học liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực về giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường sư phạm

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Khai thác các học liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực về giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường sư phạm

Ngày 17/12/2018, tại Hội trường E – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Khai thác các học liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực về giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường sư phạm. Mã số: B2017-VKG-16-MT do PGS.TS. Trần Thị Thái Hà chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”

Nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”

Ngày 6/12/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”, mã số: B2017-VKG-11 do PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương làm chủ nhiệm.