Đào tạo bồi dưỡng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Trình

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Trình

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Ngọc Trình, cán bộ Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn.

Thông tin luận án "Quản lí phát triển trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập”

Thông tin luận án "Quản lí phát triển trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập”

Thông tin luận án "Quản lí phát triển trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xã hội học tập”, Nghiên cứu sinh: Bùi Trọng Trâm

Thông tin luận án "Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường trung cấp chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh"

Thông tin luận án "Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường trung cấp chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh"

Thông tin luận án "Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường trung cấp chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh", Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Trần Ngọc Trình

Thông tin luận án "Dạy học theo tiếp cận “CDIO” trong đào tạo giáo viên kĩ thuật trình độ đại học "

Thông tin luận án "Dạy học theo tiếp cận “CDIO” trong đào tạo giáo viên kĩ thuật trình độ đại học "

Thông tin luận án "Dạy học theo tiếp cận “CDIO” trong đào tạo giáo viên kĩ thuật trình độ đại học ", Nghiên cứu sinh: Đỗ Thế Hưng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Trung Chinh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Trung Chinh

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Trung Chinh, Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lương Thị Việt Hà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lương Thị Việt Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lương Thị Việt Hà, chuyên viên, Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Phương Nam

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Phương Nam

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Phương Nam, nghiên cứu viên, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Thị Thu Thủy, nghiên cứu viên, Viện KHGD VN

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Thị Thu Thủy, nghiên cứu viên, Viện KHGD VN

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Thị Thu Thủy, nghiên cứu viên, Viện KHGD VN.

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay”

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay”

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay”, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Lê Trung Chinh

 Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Phú

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Phú

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Phú, cán bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Phan Hòa

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Phan Hòa

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Phan Hòa, cán bộ Trường Trung cấp Nghề Nhân đạo, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin luận án "Quản lý hoạt động tham gia xã hội hoá giáo dục của trường trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Hồng"

Thông tin luận án "Quản lý hoạt động tham gia xã hội hoá giáo dục của trường trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Hồng"

Thông tin luận án "Quản lý hoạt động tham gia xã hội hoá giáo dục của trường trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Hồng", Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Lương Thị Việt Hà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Phương Thảo, giảng viên, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Phương Thảo, giảng viên, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Phương Thảo, giảng viên, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên.

Thông tin luận án "Cơ sở khoa học của dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học ở Việt Nam”

Thông tin luận án "Cơ sở khoa học của dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học ở Việt Nam”

Thông tin luận án "Cơ sở khoa học của dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học ở Việt Nam”, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh: Trần Thị Phương Nam

Thông tin luận án "Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng"

Thông tin luận án "Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng"

Thông tin luận án "Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng". Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Giáo dục, Nghiên cứu sinh: Đào Thị Thu Thủy