Đào tạo bồi dưỡng

Thông tin những đóng góp mới của Luận án Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng chuẩn hóa

Thông tin những đóng góp mới của Luận án Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng chuẩn hóa

Thông tin những đóng góp mới của Luận án Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng chuẩn hóa, Nghiên cứu sinh: Phạm Minh Giản

Thông tin những đóng góp mới của Luận án tiến sĩ Rèn luyện kỹ năng sử dụng graph trong học tập các môn khoa học xã hội cho sinh viên đại học

Thông tin những đóng góp mới của Luận án tiến sĩ Rèn luyện kỹ năng sử dụng graph trong học tập các môn khoa học xã hội cho sinh viên đại học

Thông tin những đóng góp mới của Luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng sử dụng graph trong học tập các môn khoa học xã hội cho sinh viên đại học", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Những chuẩn bị cần thiết cho sinh viên sư phạm để dạy học toán   nhằm   bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở  (Thông qua dạy học đại số sơ cấp và thực hành giải toán)"

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Những chuẩn bị cần thiết cho sinh viên sư phạm để dạy học toán nhằm bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở (Thông qua dạy học đại số sơ cấp và thực hành giải toán)"

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Những chuẩn bị cần thiết cho sinh viên sư phạm để dạy học toán nhằm bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở (Thông qua dạy học đại số sơ cấp và thực hành giải toán)" của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Hòe

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Quản lý các trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Quản lý các trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Thông tin tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Quản lý các trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, Nghiên cứu sinh: Phạm Tuấn Hùng

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện"

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện"

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện" của nghiên cứu sinh Vũ Xuân Hùng

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Xây dựng và sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông"

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Xây dựng và sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông"

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Xây dựng và sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông" của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai.

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa”

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa”

Thông tin tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa”, Nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Hoàng.

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình nghiệp vụ sư phạm Đại học Sư phạm”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình nghiệp vụ sư phạm Đại học Sư phạm”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình nghiệp vụ sư phạm Đại học Sư phạm” của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Long

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án "Vận dụng phương pháp Case study trong dạy học môn Giáo dục học ở Đại học sư phạm"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án "Vận dụng phương pháp Case study trong dạy học môn Giáo dục học ở Đại học sư phạm"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án "Vận dụng phương pháp Case study trong dạy học môn Giáo dục học ở Đại học sư phạm" của nghiên cứu sinh Trịnh Thúy Giang

Hội thảo khoa học Nghiên cứu sinh năm 2011

Hội thảo khoa học Nghiên cứu sinh năm 2011

Thực hiện qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ về việc tổ chức sinh hoạt khoa học thường kỳ cho nghiên cứu sinh (NCS), Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2011 như sau

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 trong trường Đại học Hàng hải Việt Nam”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 trong trường Đại học Hàng hải Việt Nam”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 trong trường Đại học Hàng hải Việt Nam” của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Ca

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo đảm chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo đảm chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo đảm chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam”, của nghiên cứu sinh Trình Thanh Hà.

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học Chủ đề Con người và Sức khỏe trong môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học”.

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học Chủ đề Con người và Sức khỏe trong môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học”.

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học Chủ đề Con người và Sức khỏe trong môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tường Vi