Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025

22/09/2022 09:59 GMT+7
Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Chi bộ Phòng QLKH, ĐT& HTQT đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện KHGDVN cùng các toàn thể quần chúng của đơn vị.

Các Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025 và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 đã được Đại hội thống nhất cao. Các đảng viên tham gia góp ý xây dựng cho hoạt động của nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả cao hơn như: cần đổi mới hình thức sinh hoạt Chi bộ để phong phú hơn và thu hút được sự tham gia của quẩn chúng; đẩy mạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với Công đoàn để có những hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ viên chức của đơn vị.
 
 
Đại hội đã nghe đồng chí Trần Huy Hoàng, đại diện Đảng ủy Viện phát biểu chỉ đạo: ghi nhận kết quả công tác của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, chỉ đạo, định hướng công tác của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
  
 
Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí:
1. Đồng chí Lương Việt Thái – Bí thư chi bộ
2. Đồng chí Phạm Thị Bích Đào – Phó bí thư chi bộ
3. Đồng chí Bùi Việt Dũng - Ủy viên
  
 
100% đảng viên trong chi bộ nhất trí với các chỉ tiêu đề ra.
Đại hội kết thúc lúc 12h00 ngày 19/9/2022.
 
Tin bài và ảnh: Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế