Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Bùi Phương Thanh

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Bùi Phương Thanh Huấn, cán bộ Trường Ðại học Cần Thơ

- Ðề tài: "Ðổi mới phương pháp dạy học hóa học ở trường Trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long"
- Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học
- Mã số:    62.14.10.03
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 31/08/2010
Ðịa điểm: Phòng C 53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội
 Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đề tài tới dự.