Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Sơn

27/09/2017 11:35 GMT+7
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Sơn

- Đề tài: Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

-  Chuyên ngành: LL & PP DH BM Toán

- Mã số:    62 14 01 11

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 10/10/2017

Địa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.