Giới thiệu tài liệu mới tuần 36 năm 2016

10/08/2017 16:55 GMT+7
Giới thiệu tài liệu mới tuần 36 năm 2016 được lưu tại thư viện

1. Khám phá trẻ thơ/ Maria Montessori; Trần Thy Lâm, Nghiêm Phương Mai dịch . - H.: Tri thức, 2016 . - 524 tr. ; 20 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày nền tảng của cách tiếp cận với giáo dục và trẻ em: ứng dụng khoa học vào nhà trường, các phương pháp dạy học, thiên nhiên trong giáo dục, giáo dục trong vận động, khái quát hóa về sự huấn luyện các giác quan...

Từ khóa: Giáo dục; Trẻ em; Phương pháp dạy học

Kí hiệu kho :Vv..Vv4678-79

2. Lí thuyết trí tuệ/ Đồng Xuân Thành . - H.: Tri thức, 2016 . - 134 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập các nội dung: vấn đề lớn đặt ra đối với khoa học và giáo dục; lịch sử hình thành và phát triển trí tuệ trái đất; quan điểm khoa học mới về sự hình thành và cấu trúc con người; cách đánh giá các hiện tượng xuất hiện trong tự nhiên và xã hội; phương pháp nghiên cứu khoa học mới.

Từ khóa: Trí tuệ; Khoa học Giáo dục; Phương pháp nghiên cứu khoa học

Kí hiệu kho : Vv..Vv4680-81

3. Một số văn bản chỉ đạo và quản lí của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động xuất bản/ Bộ Thông tin và truyền thông. Cục xuất bản, in và phát hành . - H.: Văn học, 2015 . - 527 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các văn bản chỉ đạo của Đảng; các văn bản quy phạm pháp luật và quản lý của Nhà nước về hoạt động xuất bản.

Từ khóa: Xuất bản; Pháp luật; Văn bản

Kí hiệu kho : Vv..Vv4696-97

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn