Tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học bổng Thạc sỹ Fulbright năm học 2015-2016

10/08/2017 16:55 GMT+7
Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trân trọng thông báo về việc tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học bổng Thạc sỹ Fulbright năm học 2015-2016

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trân trọng thông báo về việc tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học bổng Thạc sỹ Fulbright năm học 2015-2016. Xin vui lòng xem thêm chi tiết về chương trình tại trang web:  http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html.