Ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Hội đồng Nghiên cứu, Giảng dạy và Chuẩn giáo dục thuộc Bộ Giáo dục Bang New South Wales, Úc (BOSTES)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 23/12/2015, biên bản thỏa thuận hợp tác (MoU – Memorandum of Understanding) giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN) và Hội đồng Nghiên cứu, Giảng dạy và Chuẩn giáo dục thuộc Bộ Giáo dục Bang New South Wales (NSW), Úc (The Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW – BOSTES) đã được ký kết.

MoU là kết quả của quá trình đàm phán, thỏa thuận về các lĩnh vực hợp tác giữa hai cơ quan. Quan trọng hơn MoU đã đánh dấu cơ sở và nguyên tắc cơ bản cho việc thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài và vì lợi ích chung của hai bên. Theo đó, hai bên đã thống nhất những lĩnh vực ưu tiên hợp tác bao gồm:

- Hợp tác về lĩnh vực phát triển và triển khai chương trình giáo dục;
- Trao đổi tài liệu về chương trình và đánh giá;
- Trao đổi các ý tưởng và hợp tác trong việc xây dựng chuẩn giáo viên và năng lực chuyên môn của giáo viên;
- Trao đổi cán bộ cho các hoạt động phát triển chuyên môn và tăng cường năng lực;
- Tổ chức và tham dự các hội nghị, hội thảo, các seminar do hai bên tổ chức;
- Các hình thức hợp tác khác mà hai bên cùng đồng ý.

     Về phía bạn, BOSTES là cơ quan giáo dục duy nhất của Bang NSW chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng, phát triển, thực hiện và đánh giá chương trình giáo dục phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học (HSC). Hiện BOSTES đã và đang tập trung phát triển và đạt được nhiều thành tựu về các lĩnh vực như phát triển và triển khai chương trình giáo dục, đánh giá và phát triển chuyên môn cho giáo viên theo chuẩn Liên bang và Bang NSW.

     Năm 2015, lần đầu tiên BOTES trở thành cơ quan tiếp nhận ứng viên của Chương trình học bổng Endeavour toàn cầu của Chính phủ Úc và Viện KHGDVN đã có cán bộ sang làm việc và nghiên cứu tại đây theo Chương trình học bổng này. Giữa cuối tháng 07 và tháng 11/2015, BOSTES cũng đã đón tiếp hai đoàn công tác của VNIES sang thăm và làm việc tại BOSTES. Trong các buổi làm việc với Viện, những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm đã được đưa ra thảo luận, trao đổi và xây dựng định hướng hợp tác, nghiên cứu  trong tương lai để tiến đến ký kết MoU.

     Sự kiện ký kết MoU này sẽ mở ra một giai đoạn mới cho sự hợp tác giữa BOSTES và Viện KHGDVN. Các hoạt động hợp tác, nghiên cứu sắp tới sẽ được Viện và BOSTES hợp tác triển khai trên cơ sở vì lợi ích và cùng phát triển của hai bên.

Phòng Hợp tác Quốc tế