Tiếp đón Đoàn công chức cấp Vụ trưởng Chính phủ Bangladesh đến thăm và làm việc tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 01/03/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tiếp và làm việc với Đoàn công chức cán bộ Băng-la-đét về chủ đề: “Kinh nghiệm của Việt Nam trong hoạch định và thực thi chính sách phát triển giáo dục và đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”

Về phía Viện KHGDVN có Viện trưởng GS. TS. Trần Công Phong; Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Quản lý giáo dục và các chuyên gia; Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm nghiên cứuGiáo dục Đại học, Trung tâm nghiên cứu  Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học và Đồ chơi trẻ em, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục phổ thông, Trung tâm Thông tin – Thư viện, các phòng chức năng và Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng.

Về phía Đoàn công chức cán bộ Bangladesh, gồm 31 cán bộ công chức cấp vụ trưởng, từ các ban ngành/bộ khác nhau,do ông Md. Abdul Malek làm trưởng đoàn

 
2016030102.jpg
 
Tại buổi làm việc, Viện trưởng gửi lời chào mừng và giới thiệu nhiệm vụ, chức năng của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đến đoàn công tác Bangladesh.
 

 
TS. Nguyễn Thị Anh Hoa đã trình bày báo cáo, với một số nội dung chính như sau:
- Giới thiệu chung về hệ thống giáo dục Việt Nam
- Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đặt ra những cơ hội và thách thức cho giáo dục Việt Nam 
- Một số quan điểm phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
- Quy trình hoạch định và triển khai thực hiện chính sách
- Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam trong bối cảnh Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
- Kết quả thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo ở Việt Nam
- Bài học kinh nghiệm trong hoạch định và thực thi chính sách ở Việt Nam
  

 
Các đại biểu đã lắng nghe báo cáo và cùng trao đổi các vấn đề liên quan trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế như: hình thức tuyển dụng giáo viên tiểu học, học phí các cấp bậc học, giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề, hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa, tỉ lệ mù chữ đối với học sinh dân tộc thiểu số, quy trình bổ nhiệm LĐV/phong hàm GS/PGS ở Việt Nam...

Một số hình ảnh về chuyến thăm và làm việc tại Viện: