Seminar “Chia sẻ kinh nghiệm về phát triển giáo dục qua các hội nghị, hội thảo quốc tế do UNESCO tổ chức trong năm 2015”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 17/12/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức seminar “Chia sẻ kinh nghiệm về phát triển giáo dục qua các hội nghị, hội thảo quốc tế do UNESCO tổ chức trong năm 2015"

DSC_0459.JPG

       Đến dự có Bà Hoàng Diễm Huyền, Cán bộ Chương trình Giáo dục, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cùng lãnh đạo các đơn vị và cán bộ nghiên cứu  tại Viện bao gồm: Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá Kết quả Giáo dục, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Phổ thông, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt, Trung tâm Giáo dục Không chính quy, Trung tâm Nghiên cứu Dân tộc, Trung tâm Quản lý Giáo dục, Trung tâm Phân tích và Đánh giá Phát triển Nguồn nhân lực, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Trường THCS Thực Nghiệm, Phòng Quản lý Khoa học và Phòng Hợp tác Quốc tế.
     Seminar được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các viên chức, nghiên cứu viên của Viện trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức về những xu hướng nghiên cứu khoa học giáo dục của quốc tế, những hoạt động mà Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) quan tâm đầu tư thực hiện và những công trình nghiên cứu mà Viện KHGDVN đã và đang triển khai. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2015 của Viện, đồng thời cũng là một trong những sự kiện nhằm thúc đẩy, phát triển quan hệ hợp tác giữa Viện KHGDVN và UNESCO.
     Các báo cáo tại seminar bao gồm:

     - Đánh giá năng lực xuyên môn ở Châu Á Thái Bình Dương’’ do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá Kết quả Giáo dục trình bày.
     - Hội nghị tham vấn Châu Á – Thái Bình Dương về nạn bắt nạt học đường xuất phát từ xu hướng tính dục và bản dạng/biểu hiện giới và  “Xây dựng các Thành phố học tập bền vững” do Ths. Bùi Thanh Xuân, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Không chính quy trình bày
     -  “Nghiên cứu sử dụng ngôn ngữ trong lớp học ở cộng đồng dân tộc thiểu số” do Ths. Ngô Thị Thanh Thủy, nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc trình bày
    -  Nghiên cứu điển hình về các trường phổ thông hòa nhập hiệu quả tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ” do Ths. Trần Thu Giang, nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt trình bày
     Tại seminar, các báo cáo viên là những viên chức, nghiên cứu viên thuộc Viện đã được tham gia các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp chuyên gia quốc tế do UNESCO tổ chức lần lượt chia sẻ thông tin nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực: đánh giá năng lực xuyên môn (transversal skills/competences); bắt nạt học đường xuất phát từ xu hướng tính dục và bản dạng/biểu hiện giới; xây dựng thành phố học tập bền vững; sử dụng ngôn ngữ trong lớp học ở cộng đồng dân tộc thiểu số vànghiên cứu điển hình về các trường phổ thông hòa nhập hiệu quả tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 
     Seminar diễn ra trong không khí ấm áp, vui vẻ và cởi mở trao đổi, thảo luận. 100% các đại biểu tham dự đều đánh giá nội dung của seminar rất hữu ích và phù hợp với công việc nghiên cứu hiện nay. Những chia sẻ của các báo cáo viên tại seminar đều là những vấn đề thiết thực, gần gũi với công việc chuyên môn mà mỗi đại biểu tham dự đang đảm nhiệm và thật sự cần thiết cho nhiệm vụ phát triển năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ viên chức, nghiên cứu viên của Viện trong tiến trình hội nhập quốc tế về giáo dục hiện nay, gần 30 % số đại biểu tham dự muốn được hiểu biết sâu hơn về khái niệm và nội dung của “năng lực xuyên môn” (transversal skills/competences), “thành phố học tập”  cũng như các xu hướng nghiên cứu quốc tế mới. Cũng qua seminar này cho thấy sự phát triển lâu dài, gắn kết trong quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa Viện KHGDVN và UNESCO, nhất là trong quan hệ hợp tác thực hiện các nghiên cứu về khoa học giáo dục mà Viện KHGDVN đã và đang tiến hành trong thời gian qua , 50% số đại biểu đánh giá seminar đã giúp hiểu thêm về các hoạt động hợp tác với UNESCO qua đó giúp các cán bộ của Viện  nâng cao kiến thức và hiểu biết về các chương trình nghiên cứu cấp quốc tế. Các đại biểu đều mong muốn sự hợp tác giữa hai cơ quan về nghiên cứu khoa học giáo dục tiếp tục được quan tâm triển khai và thu được kết quả khả quan, trong thời gian tới Viện KHGDVN sẽ tiếp tục tổ chức được nhiều seminar bổ ích liên quan đến việc phổ biến các kết quả nghiên cứu hợp tác giữa Viện với UNESCO.

 

Phòng Hợp tác quốc tế