Tập huấn kỹ năng quản lý tài liệu nghiên cứu và trích dẫn tài liệu trong nghiên cứu khoa học

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 8/4/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Tập huấn "Kỹ năng quản lý tài liệu nghiên cứu và trích dẫn tài liệu trong nghiên cứu khoa học" do chuyên gia của Đại sứ quán Hoa Kỳ trình bày

Các chuyên gia gồm có:
- Bà Quản Mai Bình, Giám đốc trung tâm Hoa Kỳ thuộc phòng Văn hóa – Thông tin Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
- Ông Lê Thùy Dương, trợ lý của viên chức phụ trách các chương trình giảng dạy tiếng Anh trong khu vực thuộc đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.
- Bà Trần Vũ Hà, trợ lý trung tâm Hoa Kỳ.

Tham dự buổi tập huấn, về phía Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có: Viện trưởng GS.TS. Trần Công Phong, trưởng phòng Hợp tác quốc tế và đông đảo các cán bộ quan tâm đến từ các đơn vị thuộc Viện..
 
 

 
Các chuyên gia đến từ Trung tâm Hoa Kỳ đã cung cấp các thông tin về thư viện điện tử Hoa Kỳ (eLibrary), các kỹ năng quản lý tài liệu nghiên cứu và trích dẫn tài liệu trong nghiên cứu khoa học bằng phần mềm Mendeley.
  


Trong không khí thâm mật, giảng viên và các cán bộ tham dự tập huấn đã trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về quản lý tài liệu nghiên cứu và trích dẫn tài liệu trong nghiên cứu khoa học – đây là những kỹ năng cần thiết cho thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của Viện để nâng cao giá trị và tính hữu dụng của các sản phẩm nghiên cứu khoa học giáo dục trong thực tiễn đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay.
 

 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy