Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 25, tháng 01 năm 2020

24/03/2020 15:59 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 25, tháng 01 năm 2020

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Trần Khánh Đức

Tri thức, kết nối tri thức và chu trình chuyển hóa tri thức

2

Bùi Thị Huy Hợp;
Nguyễn Thị Bạch Tuyết;
Đỗ Văn Đức

ETraining - Phương thức bồi dưỡng từ xa thích ứng bối cảnh hội nhập quốc tế

 

3

Nguyễn Lân Trung;
Hoa Ngọc Sơn

Về mô hình thực địa bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ phổ thông    

4

Phan Bá Lê Hiền

Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên Toán ở trường trung học phổ thông

5

Trần Thị Ngọc

Yêu cầu của việc dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong môn Ngữ văn

6

Nguyễn Minh Tuấn 

Một số kinh nghiệm khi sáng tạo bài tập Vật lí mới dùng cho học sinh phổ thông

7

Lê Thị Trung

Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Khoa học ở trường Tiểu học

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

8

Lê Thị Tuyết Hạnh;
Trần Thị Phương Thảo;
Vũ Thị Hà

Áp dụng dạy học theo dự án Đa trí năng nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Vinh

9

Nguyễn Đăng Hải

 

Nghiên cứu đề xuất mô hình các câu lạc bộ thể dục thể thao trong sinh viên Trường Đại học Tiền Giang

10

Huỳnh Thị Bích Phụng

Vai trò của nhân viên công tác xã hội tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

11

Đặng Thị Lệ Tâm

 

Giáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh tiểu học qua môn Tiếng Việt ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯƠC NGOÀI

12

Mạc Thị Việt Hà

 

Một số chính sách khuyến khích về kinh tế nhằm tạo động lực cho giáo viên phổ thông tại Mĩ